กรีฑา มีความเป็นมาและรากฐานทางประวัติศาสตร์อย่างไร?

กรีฑา เป็นกีฬาที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ความ เป็น มา ของ กรีฑา นั้นสามารถหาได้จากชาวกรีกโรมันในประมาณ 776 ปีก่อนคริสตศักราช พลเมืองกรีกในสมัยนั้นเน้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะรับใช้ประเทศในด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่สุขภาพแต่ยังมีการทำพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อเกียรติแก่เทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสด้วยการแข่งกีฬากรีฑา เกี่ยวกับกรีฑา มีอะไรบ้าง นั้น ในสมัยกรีกโบราณมีกีฬาที่มีการแข่งขันอยู่ 5 ประเภทคือการวิ่งแข่ง การกระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน และขว้างจักร ในตัวของกติกาของกรีฑา ส่วนใหญ่กีฬาเหล่านี้จะเน้นไปที่ความแข็งแรง ความคล่องแคล่ว และทักษะทางกาย

เมื่อเวลาผ่านไป กรีกเสื่อมอำนาจและตกเป็นของโรมัน การเล่นกรีฑาในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลจากการพนัน จนทำให้การแข่งขันหายไป แต่ก็มีการรื้อฟื้นกรีฑาในยุคหลัง โดย บารอน ปีแอร์ เดอ คูแบร์แตง ชาวฝรั่งเศส เขาได้รื้อฟื้นการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก และกติกากรีฑาของเขาเน้นไปที่ความเป็นกีฬาของชาวกรีกโบราณ ในประเทศไทย การแข่งขันกรีฑาเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ที่ท้องสนามหลวง โดยกระทรวงธรรมการ ซึ่งสมัยนั้นมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นองค์ประธานการแข่งขัน สมาคมกรีฑา สมัครเล่นประเทศไทยก็ได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกรีฑาในประเทศ ผ่านการวิวัฒนาการ การเล่นกรีฑามีการเปลี่ยนแปลงและเติบโต ไม่ว่าจะเป็นกติกากรีฑา หรือรูปแบบการแข่งขัน แต่สาระแห่งความสำคัญของกรีฑายังคงอยู่ นั่นคือ การสร้างความสุขภาพ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการทำงานเป็นทีม

กรีฑา

ประเภท กรีฑา ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

กรีฑาเป็นกีฬาที่มีอายุคลองกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นในกรีฑา มีอะไรบ้าง หรือแม้แต่กติกาของกรีฑา ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้กรีฑาน่าสนใจ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ความหลากหลายของกรีฑาเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนต่างภาคีต้องการเข้าร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการแข่งขัน สำหรับบทความนี้ จะอธิบายถึงประเภทต่าง ๆ ของกรีฑา ตั้งแต่การแข่งขันบนลู่ ลาน และยังประเภทที่ผสมระหว่างทั้งสอง ในการอธิบายแต่ละประเภท จะยังนำเสนอกติกากรีฑา ที่ทำให้เห็นถึงความสนุก ความท้าทาย และความหลากหลายของการแข่งขัน

กรีฑาประเภทลู่ แข่งขันบนทางวิ่ง

 1. การวิ่งระยะสั้น การวิ่งในระยะทางไม่เกิน 400เมตร ต้องวิ่งในลู่ของตนเอง ตลอดระยะทางได้แก่ 60 80 100 200 และ 400เมตร คือกติกาของกรีฑาในการวิ่งระยะสั้น
 2. การวิ่งระยะกลาง วิ่งในระยะทางตั้งแต่ 800เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1500เมตร
 3. การวิ่งระยะไกล ระยะทางมากกว่า 1500เมตร และ วิ่งมาราธอน (42.195เมตร)
 4. การวิ่งผลัด มีการแข่งขันในรูปแบบชุด ๆ และผู้เข้าแข่งขันในแต่ละชุดต้องวิ่งระยะทางเท่า ๆ กันหรือไม่เท่ากัน เช่น 5 x 80 8 x 50 4 x100 หรือ 80 x 120 x 120 x 80เมตร
 5. การวิ่งข้ามรั้ว วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางและรั้วที่มีความสูงและจำนวนต่างกัน ในกรีฑา มีอะไรบ้าง เช่น รั้ว 100 110 400เมตร

กรีฑาประเภทลาน แข่งขันในสนาม

 1. ประเภทที่ตัดสินด้วยความไกล ได้แก่กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ทุ่มลูกน้ำหนัก ขว้างค้อน ขว้างจักร และพุ่งแหลน
 2. ประเภทที่ตัดสินด้วยความสูง กระโดดสูงและกระโดดค้ำ

กรีฑาประเภทผสม การผสมของลู่และลาน

กรีฑามีอะไรบ้าง ในทั้งหมดนี้ จากประเภทลู่ ถึงประเภทลาน และประเภทผสม ในแต่ละประเภทมีกติกาของกรีฑาที่เจาะจง ทำให้การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกและความท้าทาย หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจถึง กติกากรีฑาและความหลากหลายของกีฬาในกรีฑา มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ใดที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมกรีฑา?

กรีฑาเป็นกีฬาที่แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมกรีฑาจึงขึ้นอยู่กับประเภทของกรีฑาที่ฝึกซ้อม โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการฝึกซ้อมกรีฑาได้แก่

อุปกรณ์สำหรับประเภทลู่

อุปกรณ์สำหรับประเภทลาน

ประโยชน์ของอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมกรีฑา

ข้อควรระวัง

ในการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมกรีฑา ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับประเภทของกรีฑาที่ฝึกซ้อม และควรเลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับร่างกาย

วิธีการฝึกซ้อมและเทคนิคพื้นฐานสำหรับกรีฑาคืออะไร?

กรีฑาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และมีบทบาทในการสร้างความสามารถ ด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นกรีฑาเป็นอาชีพหรือเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนาน การฝึกซ้อมและเทคนิคพื้นฐานเป็นสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้น และมีประโยชน์อย่างมาก เริ่มแรก ความรู้เกี่ยวกับ กติกากรีฑา สำคัญไม่น้อยกว่าการฝึกซ้อม การทราบกติกาในแต่ละรายการจะทำให้เราสามารถฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพได้ที่สุด

ถัดมาคือการเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น รองเท้ากรีฑา ยืดเสื้อ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ที่ดีจะทำให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคนิคพื้นฐานในการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับประเภทของกรีฑา แต่หลักการทั่วไป คือการตั้งใจฝึก ให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ และเน้นฝึกทักษะพื้นฐานจนถนัด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและเทคนิคพื้นฐานคือ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถ และการเสริมสร้างความมั่นใจในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการ วิ่งแข่ง การกระโดด การมวยปล้ำ การพุ่งแหลน หรือการขว้างจักร การฝึกซ้อมเทคนิคพื้นฐานจะเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการเป็นนักกีฬาที่ดี

โดยรวมแล้ว การฝึกซ้อมไม่เพียงแค่ทำให้เรามีความสามารถในกรีฑาเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างจิตใจที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง วิธีการฝึกซ้อมและเทคนิคพื้นฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีความรักในกรีฑาควรมีความเข้าใจและนำไปใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละวัน

กรีฑา

มีวิธีไหนในการป้องกันและดูแลรักษาบาดเจ็บในกรีฑา?

การฝึกซ้อมและการแข่งขันในกรีฑานั้นต้องใช้พลังงานและความสามารถ ทางร่างกายอย่างมาก ดังนั้น บาดเจ็บหรืออันตรายจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าไม่ได้ดูแลรักษาเอาไว้ ด้วยเหตุนี้การป้องกันและดูแลรักษาบาดเจ็บในกรีฑาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องเช่น หมวกกันน็อคในฟุตบอล หรือรองเท้าที่มีกริบดีในการวิ่ง การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญ
 2. การทำอุปกรณ์เครื่องเล่นให้พร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพที่ดีเช่น ถ้าคุณเล่นฟุตบอล ลูกฟุตบอลควรเป็นลูกที่มีคุณภาพและไม่เสื่อมสภาพ ถ้าเป็นลูกฟุตบอลที่เสื่อมสภาพ มันสามารถทำให้คุณบาดเจ็บได้
 3. การเตรียมตัวและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การอบรมและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
 4. การรู้จักฟังร่างกายของคุณ เมื่อรู้สึกว่ามีอาการไม่สบายหรือเจ็บปวด คุณควรหยุดฝึกซ้อมหรือแข่งขันและปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

ผ่านการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ คุณจะสามารถลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บในกรีฑาและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การดูแลรักษาตัวเองให้สุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราพูดถึงการป้องกันบาดเจ็บ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและดูแลรักษาบาดเจ็บในกรีฑาของคุณ

สำหรับผู้เริ่มต้น มีข้อแนะนำหรือเคล็ดลับในการเริ่มเล่นกรีฑาอย่างไร?

เมื่อต้องการเริ่มต้นเล่นกรีฑา ทั้งความสามารถและความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับผู้เริ่มต้น การมีคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยให้การเริ่มต้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นเล่นกรีฑาสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์

โดยรวมแล้ว การเริ่มต้นเล่นกรีฑาไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยากเย็น ด้วยคำแนะนำและเคล็ดลับเหล่านี้ คุณจะพบว่าการเริ่มต้นเล่นกรีฑาเป็นเรื่องที่สนุกและน่าจดจำ

บทสรุป

กรีฑา เป็นกิจกรรมที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีประเภทที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิ่ง การกระโดด ถึงการขว้าง อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมกรีฑาก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของกรีฑาที่คุณเลือก เช่น รองเท้าวิ่ง หมวกกันน็อค หรือลูกแข่งขัน เทคนิคและวิธีการฝึกซ้อมจะเน้นไปที่ความเร็ว ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น และควรป้องกันบาดเจ็บโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม สำหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มจากพื้นฐาน และค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้น รวมถึงการปรึกษาข้อมูลและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน。


อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin